VÄLA MALL RUN

Framflyttat. Se info nedan

Med anledning situationen med Coronaviruset Covid-19 kommer vi att skjuta fram våra inplanerade event. Det innebär att Väla Mall Run påverkas och skjuts fram på obestämd tid. Alla som betalat in anmälningsavgifter kommer att få den återbetald.

Väla följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av situationen med coronaviruset Covid-19. Därmed har vi beslutat att ställa in våra inplanerade event. Om vi genom att undvika att arrangera och marknadsföra stora event kan minska risken för spridning av viruset så bör vi göra det. Skandia Fastigheter, som äger Väla, följer utvecklingen kring spridningen av coronaviruset noga med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer. För det fall att myndigheter eller smittskyddsläkare beslutar om åtgärder som berör våra fastigheter så kommer vi naturligtvis att följa dessa.

Väla håller öppet som vanligt. Det finns i nuläget inte några restriktioner kring att besöka vare sig köpcentrum eller andra offentliga platser i samhället.