BANSTRÄCKNING

Väla Mall Run

Nedan hittar du en karta som visar bansträckningen för Väla Mall Run 2020. Loppet startar utanför entré 6 och går sedan runt på Väla-området och upploppet avslutas genom att springa inne i Väla Centrum.